URBAN DRIFTWOOD

  URBAN DRIFTWOOD (BERLIN) WOODPRINTS – printed from natural wood with best quality traditional woodcut inks (rare nowadays) in pure colors on thick sturdy best quality rag paper…

En Drope Vann (One Drop of Water)

film project: the river is my favourite movie

Projects in Collections

    Projects represented in art museum collections

Møter i markedet

Møter i Markedet er et program. Kunstverk er hendelser i forhandling.

A+K

A+K refererer til Yngve Zakarias sine foreldre; keramiker Aina Thiis (født 1924) og billedhugger Kristofer Leirdal (1915-2010), prosjektet er «en samtale med mine foreldre om kunsten og livet.»

EDISJON

Seks opplag i ulike grafiske trykkteknikker, landskap som forestilt, rekonstruert eller konstruert, biologi og biosfæren, refleksjoner om historie og romlige relasjoner, håndverk, byplanlegging etc.

seks opplag:

Elvesvingen Digital,
Lilies & Roses/Eclipse,
Tresnitt Elvesvingen,
A+K Tresnitt,
Virtual Wodscape Prints,
Digital Tresnitt

Virtual Woodscape paintings collection

Five small paintings presented 2005 with Virtual Woodscape in Trondheim Kunstmuseum

Reviews

kritikk, omtale, gjennomgang

dikt

Natur Urban

Filmen Drop Flow følger vannveien fra høyfjellet til havbunnen, gjennom byen, der Nidelven gjør en sving. Trondheim behøver å ta vare på sine verdier og ikke bruke dem opp.

Biology of Art

A film about nature in the near environment is not far from the idea of art. Negotiating our environment, in the process fundamentally changes ourselves just as much. Smallness and largeness of scale in nature, its fleeting boundaries, question our own.

A+K paintings

Ved siden av fotoarbeider og grafikk inngår fem malerier i visningen på Trondheim kunstmuseum.

A+K tresnitt

Ved siden av fotoarbeider og maleri inngår seks tresnitt i visningen på Trondheim kunstmuseum.

Virtual Wodscape Prints

High definition Lambda laserprints from the exploration of Virtual Woodscape.

Elvesvingen Digital

Elvesvingen Digital, konsepter og forvandlinger (2016), prøvetrykk, 59,5 x 44 cm, digitaltrykk: RHO/UV-print eller Canon fotoprint på 100% bomull Silver RAG Fine Art 300gr

Elvesvingen Tresnitt

Store tresnitt trykket for hånd pga materialkvaliteten, fire motiver og to varianter, enten unike blader eller opplag på to til tre.

Digital Woodprints

Extracts of organic patterns provide strong visual material that is both suggestive and high definition.

Lilies & Roses, Eclipse

Floralmotiv fra tekstilmanufaktur, opprinnelse England, digitalt rekomponert fra de originale trykkstokkene. Lambda laserprint og RHO/UV print på aluminium kompositt, ca 65 x 45 cm

Virtual Woodscape

Patterns in a wooden board looked like a landscape map. This virtual landscape was experimentally reconstructed in 3D on the computer. Exploring this alien, yet recognisable landscape is much easier and cheaper than going to Mars. There are unlimited possibilities just around the corner.