Category: A+K

A+K

A+K refererer til Yngve Zakarias sine foreldre; keramiker Aina Thiis (født 1924) og billedhugger Kristofer Leirdal (1915-2010), prosjektet er «en samtale med mine foreldre om kunsten og livet.»

A+K paintings

Ved siden av fotoarbeider og grafikk inngår fem malerier i visningen på Trondheim kunstmuseum.

A+K tresnitt

Ved siden av fotoarbeider og maleri inngår seks tresnitt i visningen på Trondheim kunstmuseum.