Category: POSTARCHIVE

Elvesvingen Tresnitt

ELVESVINGEN TRESNITT EDISJON Tresnitt som er trykket for hånd, unike enkeltblader eller nummererte opplag, to til tre i tallet: Biotop, Elvesvingen (rød), Elvesvingen (svart), Verdenskart 1, Verdenskart 2

Elvesvingen Digital

Her er seks av ti motiver fra grafikkserien som ble utstilt 2016 med titelen Elvesvingen grafikk (se reviews). De innrammete trykkene er original-prøvetrykkene fra utstillingen og det er ikke trykket opplag (enda).

“An artist’s proof is, at least in theory, an impression of a print taken in the printmaking process to see the current printing state of a plate while the plate (or stone, or woodblock) is being worked on by the artist.” (Wikipedia)

MATERIAL

The film Material takes the analytical position to “things” that looks at the very difference from things, namely images.

In four chapters, wood and what comes out of it, is treated in several “states of mediation”. Material, in this film, is both image and stuff, that is rewritten, encoded, metabolised, translated. Adding to that starting point come timeline, movement, sound, music and memory.

Berliner Holz

BERLINER HOLZ, URBAN DRIFTWOOD, six woodblocks collected on the streets in Berlin, hand printed each in a different colour, 124 x 65 cm.

Water Table (2018)

   

Urstromtal (1999), stucco-intarsio-mural i foajeen til Kongelig Norsk Ambassade, Berlin, Tyskland

projects in collections

      projects represented in public art collections  

Møter i markedet

  Høsten 2018 står Møter i markedet på programmet. Starten er i Olavshallen i Trondheim, de to første ukene i september. Velkommen til Møter i Markedet, som er…

STUDIO: A+K exhibition

Exhibition  A+K i Trondheim in Art Museum, Norway,  2017-10-15 – 2018-01-14

The title A+K stand for the parent artist of Yngve Zakarias, ceramist  Aina Thiis (1924-2018) and sculptor Kristofer Leirdal (1915-2010). It’s a “conversation with my parents about art and life”.

Tittelen A+K står for kunstnerforeldrene til Yngve Zakarias, keramiker Aina Thiis (1924-2018) og billedhugger Kristofer Leirdal (1915-2010). Det er «en samtale med mine foreldre om kunsten og livet.»

Reviews

kritikk, omtale, gjennomgang

Natur Urban (2017)

Filmen En Dråpe Vann følger vannveien fra det alpine høyfjellet ved svenskegrensen, nedover Nea/Nidelva-vassdraget og gjennom Trondheim by, videre ut i fjorden og ned til havbunnen.
Trondheim søker opptak i UNESCO World Heritage List og status som Europeisk Kulturhovedstad 2030. Begge forutsetter at byen vet å ta vare på sine verdier.  Å ta ansvar for sitt unike bidrag til verdensarven innen natur og kultur er høye mål. Begge deler står på spill.

Biology of Art (2018)

A film about nature in the near environment is not far from the idea of art. Negotiating our environment, in the process fundamentally changes ourselves just as much. Smallness and largeness of scale in nature, its fleeting boundaries, question our own.

Virtual Wodscape

High definition Lambda laserprints from the exploration of Virtual Woodscape. The views are experimentally reconstructed landscapes in 3D on the computer – a kind of reverse engineering the landscape from the map.