Category: FILM

Hammeren over Haramsøya

“Jeg var forrige helg på vakre Haramsøya, det var en stor opplevelse sammen med folk der og mange tilreisende også. Så jeg tok opptak og laget en liten film for å vise situasjonen rundt Kråkhammaren spesielt, ganske kort for å gi et overblikk. Så har jeg laget et par kart mm til opplysning om forholdene i landskapet.” 20200704

STUDIO

STUDIO is the archive from the workshop of four generations of artists, containing all kinds of media from the 20. century. The project points to art as a…

Water Table (2018)

  Water Table is an element in the concept of following the water from the heights above the mountains with the river downstream through the ciy, going hightec…

Natur Urban (2017)

Filmen En Dråpe Vann følger vannveien fra det alpine høyfjellet ved svenskegrensen, nedover Nea/Nidelva-vassdraget og gjennom Trondheim by, videre ut i fjorden og ned til havbunnen.
Trondheim søker opptak i UNESCO World Heritage List og status som Europeisk Kulturhovedstad 2030. Begge forutsetter at byen vet å ta vare på sine verdier.  Å ta ansvar for sitt unike bidrag til verdensarven innen natur og kultur er høye mål. Begge deler står på spill.

Biology of Art (2018)

A film about nature in the near environment is not far from the idea of art. Negotiating our environment, in the process fundamentally changes ourselves just as much. Smallness and largeness of scale in nature, its fleeting boundaries, question our own.