Category: En Drope Vann

En Drope Vann (One Drop of Water)

film project: the river is my favourite movie

Natur Urban

Filmen Drop Flow følger vannveien fra høyfjellet til havbunnen, gjennom byen, der Nidelven gjør en sving. Trondheim behøver å ta vare på sine verdier og ikke bruke dem opp.

Biology of Art

A film about nature in the near environment is not far from the idea of art. Negotiating our environment, in the process fundamentally changes ourselves just as much. Smallness and largeness of scale in nature, its fleeting boundaries, question our own.

Elvesvingen Digital

Elvesvingen Digital, konsepter og forvandlinger (2016), prøvetrykk, 59,5 x 44 cm, digitaltrykk: RHO/UV-print eller Canon fotoprint på 100% bomull Silver RAG Fine Art 300gr

Elvesvingen Tresnitt

Store tresnitt trykket for hånd pga materialkvaliteten, fire motiver og to varianter, enten unike blader eller opplag på to til tre.