Category: STUDIO

Exhibition  A+K by Yngve Zakarias in Trondheim in Art Museum,  2017-10-15 – 2018-01-14

The title A+K stand for the parent artist of Yngve Zakarias, ceramist  Aina Thiis (1924-2018) and sculptor Kristofer Leirdal (1915-2010). It’s a “conversation with my parents about art and life”.

Work on the film project Studio has been going on for some time. Soon, a short film version will be released for screening.

 

ABOUT STUDIO (in Norwegian)

“I samarbeid med mine foreldre på deres eldre dager begynte jeg å arkivere bestanden i atelierene for dem. Jeg fant etterhvert ut at de hadde arkivert alt jeg hadde sendt dem fra min virksomhet, det var kasser fulle. I Berlin etablerte jeg og ledet et studiohus-fellesskap med 30 atelierer midt i omveltningene rundt gjenforeningen. Etter at jeg vendte tilbake til Trondheim etter 26 år i Berlin etablerte jeg selskapet Bildfilmtext AS.”
“Det tverrmediale ble en hovedåre i alt jeg har foretatt meg, nærmest som en logisk følge av at oppgavestillingen er så mangesidig. Formålet kan ikke “avbildes” i et enkelt prosjekt i et enkelt medium eller i et enkelt verk.”

STUDIO Materials, Tools, Works

STUDIO tools and materials, and a collection of work results show the processes that take place in the artist workshop. Archivalia like photos, some film and video, much notes and sketchbooks add language and context to the situation that the studio project makes accessible.

STUDIO: Trondheim Kunstmuseum 2017-2018

A+K, the exhibition in Trondheim Art Museum about life in the art studios, functions as a registry for the Studio archive. The 48 pictures on display are entry points to stories. Each group of 12 pictures had its own theme and a volume in the catalogue of the exhibition. Parallell to the exhibition there was a film programme that opened the same day. The film work which is digital and the picture archive based on physical objects developed in parallel during the three months duration of the show.

STUDIO: A+K exhibition

Exhibition  A+K i Trondheim in Art Museum, Norway,  2017-10-15 – 2018-01-14

The title A+K stand for the parent artist of Yngve Zakarias, ceramist  Aina Thiis (1924-2018) and sculptor Kristofer Leirdal (1915-2010). It’s a “conversation with my parents about art and life”.

Tittelen A+K står for kunstnerforeldrene til Yngve Zakarias, keramiker Aina Thiis (1924-2018) og billedhugger Kristofer Leirdal (1915-2010). Det er «en samtale med mine foreldre om kunsten og livet.»