filmen ONE DROP-DROP FLOW har et midtparti der vannveien  går gjennom byen, og Nidelven gjør en sving rundt bydelen Nidarø. Mer på  oyafilm

 

Trondheim søker opptak i UNESCO World Heritage List og status som Europeisk Kulturhovedstad 2030. Begge forutsetter at byen vet å ta vare på sine verdier. Dette handler ikke om å feire seg selv. Byen behøver i grunnen at hele landet kan stille seg bak dette.  Å ta ansvar for sitt unike bidrag til verdensarven innen natur og kultur er høye mål.