Filmen En Drope Vann følger vannveien fra det alpine høyfjellet ved svenskegrensen, ned Nea/Nidelva-vassdraget og gjennom Trondheim by, videre ut i fjorden og ned til bunnen. Mer på  virtualwoodscape

Trondheim søker opptak i UNESCO World Heritage List og status som Europeisk Kulturhovedstad 2030. Begge forutsetter at byen vet å ta vare på sine verdier.  Å ta ansvar for sitt unike bidrag til verdensarven innen natur og kultur er høye mål. Begge deler står på spill.