Category: BILD

KOSMOLOGI

FONT_1989

Font 7/5 fra 1989 i Berlin det året muren falt.

Elvesvingen Tresnitt

ELVESVINGEN TRESNITT EDISJON, trykket for hånd, unike enkeltblader eller nummererte opplag på to,  tre  eller ett unikt blad, 66×125 cm. Titler: Biotop, Elvesvingen (rød), Elvesvingen (svart), Verdenskart 1, Verdenskart 2.

Berliner Holz

BERLINER HOLZ, URBAN DRIFTWOOD, six woodblocks collected on the streets in Berlin, hand printed each in a different colour, 124 x 65 cm.

Virtual Wodscape

High definition Lambda laserprints from the exploration of Virtual Woodscape. The views are experimentally reconstructed landscapes in 3D on the computer – a kind of reverse engineering the landscape from the map.