Category: HARAMSØYA

Haramsøya på Sunnmøre ligger i havhapet med urhistorie og svært vakker natur. Landsdelen vil bevare verdiene for ettertiden, og avviser kraftverkplanen. De som lever her og på naboøyene samler seg for å vise verden hvorfor dette er så avgjørende viktig.

LA KRAFTEN VÆRE

TRE ARGUMENTER FOR HARAMSØYA:

#1. Det er dårlig Europapolitikk å ta kraften ut av norske naturlandskap for eksport.
#2. Det er en miserabel forvaltning av verdensarven og nasjonalformuen at naturforholdene i landet ikke ivaretas etter høyeste standard.
#3. Det er en svikt i nasjonal strategi at introduksjonen av vindkraftverk i landets naturlandskap ikke setter hensynet til omgivelsene og befolkningen først.

visualisering

Rekonstruksjon av manglende visualisering i kraftverkplan Haramsøya. Fraværet av informasjon har skapt store problemer for utbyggeren. Faktum er at eierne ikke har levert på plikten til å informere om sin plan til berørte parter og i offentlighet. I dette tilfelle er “berørte parter” feks også Norsk Ornitologisk Forening. Ingen kan være forundret over at gjennomføringen blir vanskelig for entreprenørene da. Mangelen gjelder informasjon av type anskuelig materiale, som alle planleggere bruker selv i planleggingen, feks 3D modellering. Det er på tide at planleggerne blir adressert med at de skaper store, unødvendige, kostbare og farlige problemer for samfunnet. Normale folk reagerer på dette. Svikten i levering fra tiltakshaver hindrer utøvelsen av lovbestemt medvirkning blant folk. Her er brudd på grunnleggende krav.

på kanten av stupet

Juli 2020: Registrering av forhold og verdier på Haramsøya, Ålesund, Sunnmøre. Hele landskapet, naturreservat, fredningsområdene som dekker trekkfugl og sjø er funksjonellt sterkt truet av kraftverk plassert midt på imellom der folk bor i noe av det vakreste som landet har å by på.

steiner store som hus

Haramsøya, Håvikja. Snau vegetasjon med blanding av lyng, lav, mose, urter og noen små busker eller trær, og som strekker seg fra loddrett hammer ned og flater ut til flomålet.

blikk fra Hornhammaren

Haramsøya blikk fra Hornammaren på Skuløy, 3-4000 meter unna. Planlagte kraftverkpunkter.

lokalisering

Fjellvatnet

panorama

Dokumentasjon av naturen går i å bli bedre kjent med den, noe som for min del tar form av bilder. En rekke høyoppløselige panoramaopptak av Haramsøya. Fra kamerapunkter på Longva, Flemsdemma, Hornhammaren, på Haramsneset, Fillingen på Løvsøya, og oppefra Haramsfjellet utover landskapet. I tillegg gjorde jeg mange enkeltbilder, bildeserier og videopptak. Lyset skifter ofte så fort at før jeg blir ferdig med ett opptak ser landskapet anderledes ut. Opptakene har høyt fargedyp for videre bearbeiding.

Hammeren over Haramsøya

“Jeg var forrige helg på vakre Haramsøya, det var en stor opplevelse sammen med folk der og mange tilreisende også. Så jeg tok opptak og laget en liten film for å vise situasjonen rundt Kråkhammaren spesielt, ganske kort for å gi et overblikk. Så har jeg laget et par kart mm til opplysning om forholdene i landskapet.” 20200704

Naturreservat Haramsøya Vest

Naturreservatet Haramsøya Vest er et godt eksempel på gal forvaltning. Fordi natur er menneskeverd. Titalls tusen år har det tatt å finne ut av det, for sånn er vi blitt til. Vi trenger naturen, vår kjæreste venn og vårt opphav. Bare at den finnes og at den er til er i grunnen nok. Men her er det tiltakshaver selv, Zephyr, som får utrede virkningene av vindkraftutbygging midt i naturen. Som om nasjonale, ja verdens verdier er en privatsak, uten rot i virkeligheten, bare å skrive ett eller annet. Tiltakshaver lar seg lede av drifter og begjær som en skute uten ror, interpreterer og skifter grenseverdier, begreper og geometri på planutredningen. Alle hensyn er i realiteten kastet overbord for at ingenting skal komme i veien for kjøreplanen. Tillatelse gis på forhånd, helt uten kontroll, med fullt frislepp i våken tilstand, ingen myndighet vil eller kan råde. Slik skattlegges fremtiden, de ufødte, naturens opprettholdelse og vår egen art.