Haramsøy, blikk fra Hornhammaren på Skuløy, 3-4000 meter unna. Stedet Ulla med bru over til Skuløy nederst til høyre. Ullahornet i midten.

Haramsøy, blikk fra Hornhammaren på Skuløy, 3-4000 meter unna. Montert inn faktisk planlagte kraftverk i øyas natur.

Haramsøy, blikk fra Hornhammaren på Skuløy, 3-4000 meter unna. Analyse med strukturerte data til lokalisering av turbinpunktene. Tiltakshaver har levert kun noen utydelige små skisser nesten uten forståelig informasjon. Denne montasjen er rekonstruert ut fra offentlig informasjon og bygget opp metodisk for å anskueliggjøre virkningene av planen. Andre synsvinkler kan utvikles etter samme modell, detaljert ned til minste gresstrå i denne høyst verneverdige naturen.