Naturreservatet Haramsøya Vest er et godt eksempel på gal forvaltning. Fordi natur er menneskeverd. Titalls tusen år har det tatt å finne ut av det, for sånn er vi blitt til. Vi trenger naturen, vår kjæreste venn og vårt opphav. Bare at den finnes og at den er til er i grunnen nok. Men her er det tiltakshaver selv, Zephyr, som får utrede virkningene av vindkraftutbygging midt i naturen. Som om nasjonale, ja verdens verdier er en privatsak, uten rot i virkeligheten, bare å skrive ett eller annet. Tiltakshaver lar seg lede av drifter og begjær som en skute uten ror, interpreterer og skifter grenseverdier, begreper og geometri på planutredningen. Alle hensyn er i realiteten kastet overbord for at ingenting skal komme i veien for kjøreplanen. Tillatelse gis på forhånd, helt uten kontroll, med fullt frislepp i våken tilstand, ingen myndighet vil eller kan råde. Slik skattlegges fremtiden, de ufødte, naturens opprettholdelse og vår egen art.