Rekonstruksjon av manglende visualisering i kraftverkplan Haramsøya. Fraværet av informasjon har skapt store problemer for utbyggeren. Faktum er at eierne ikke har levert på plikten til å informere om sin plan til berørte parter og i offentlighet. I dette tilfelle er “berørte parter” feks også Norsk Ornitologisk Forening. Ingen kan være forundret over at gjennomføringen blir vanskelig for entreprenørene da. Mangelen gjelder informasjon av type anskuelig materiale, som alle planleggere bruker selv i planleggingen, feks 3D modellering. Det er på tide at planleggerne blir adressert med at de skaper store, unødvendige, kostbare og farlige problemer for samfunnet. Normale folk reagerer på dette. Svikten i levering fra tiltakshaver hindrer utøvelsen av lovbestemt medvirkning blant folk. Her er brudd på grunnleggende rettigheter.